Naše služby

Zajišťujeme komplexní služby požární ochrany (PO) a bezpečnosti práce (BOZP) pro společnosti, firmy, organizace, bytové domy, státní nebo městské a obecní objekty, výrobní objekty a jiné komerční či nekomerční subjekty kromě rodinných domů.

Pokud nejste firma či organizace a vlastníte hasicí přístroj, na kterém potřebujete provést kontrolu (revizi), naplnění, opravu nebo periodickou tlakovou zkoušku, můžete se u nás zastavit na naší provozovně a náš technik Vás obeznámí se stavem Vašeho hasicího přístroje, případně provede výše zmíněné úkony.

Kontrola (revize)

 • přenosných a pojízdných hasících přístrojů (více...)
 • požárních hydrantů vnitřních a vnějších nadzemních a podzemních hydrantů (požárních vodovodů) (více...)
 • požárních suchovodů (včetně tlakových zkoušek na těsnost)
 • požárních nádrží
 • požárních a kouřových hlásičů
 • protipožárních prostupů (ucpávek) ve stavebních konstrukcích (více...)
 • protipožárních uzávěrů (protipožárních dveří, oken a prosklených stěn)
 
Každoroční kontroly Vašeho požárního zařízení můžete s námi jednoduše pustit z hlavy! Jednotlivé termíny kontrol Vám sami pohlídáme, sami Vás na ně upozorníme a následně i provedeme. Po provedené kontrole vystavíme kontrolní zprávu o provozuschopnosti v elektronické podobě. Naši pracovníci jsou vybaveni moderním zařízením pro okamžité vypracování kontrolních zpráv v elektronické podobě, jsme tak schopni Vám okamžitě odeslat kontrolní zprávu na Vaši e-mailovou adresu.
 

Poptávky a objednávky ohledně výše popsaných kontrol protipožárních zařízení zasílejte na e-mail jiri.kotyza@po-bozp.com nebo volejte na telefon +420 326 375 041.

Obdrželi jste nižší cenovou nabídku od naší konkurence a vlastníte více jak 2 kusy výše zmíněného požárního zařízení? Pošlete nám jejich nabídku! My ji zvážíme a pokusíme se nabídnou nižší ceny. Při nejmenším srovnatelné, ale u nás máte zaručenou kvalitu. Snažíme se všem zákazníkům vyjít vstříc a najít společnou cestu ke zdárné dohodě a spokojenosti zákazníka. Na 95 % se vždy se zákazníkem dohodneme. Svědčí o tom velké množství našich spokojených zákazníků, pro které naše služby zajišťujeme.

Tlaková periodická zkouška a dílenská kontrola

 • přenosných a pojízdných hasících přístrojů (více...)
 • tlakových lahví pro potápění a dýchací přístroje 

  Disponujeme dílenským zázemím schváleným Technickou inspekcí České republiky (TIČR) k opravě a provádění periodických tlakových zkoušek hasicích přístrojů.

  Technické dotazy prosím zasílejte na e-mail jiri.kotyza@po-bozp.com nebo volejte na telefon +420 606 712 219.

  Oprava, údržba nebo výměna

  • hydrantových systémů a hydrantového potrubí
  • požárních hadic včetně navázání hadicových spojek
  • lisování nebo přelisování savicového šroubení na požární savice
  Poptávky, objednávky nebo technické dotazy zasílejte na e-mail jiri.kotyza@po-bozp.com nebo volejte na telefon +420 606 712 219. 
   

  Plnění lahví CO2 (oxid uhličitý)

  • plnění tlakových lahví CO2 pro technické, svářecí, akvarijní, paintballové a potravinářské účely (plníme i malé kyvety a sodabombičky) (více...)
  • prodej nových tlakových lahví CO2 různých velikostí a soda bombiček (více...)
  Poptávky nebo technické dotazy zasílejte na e-mail jiri.kotyza@po-bozp.com nebo volejte na telefon +420 606 712 219.
   

  Prodej hasicí techniky a požárně-bezpečnostního značení

  • přenosné a pojízdné hasicí přístroje, hasicí deky (pojízdné a přenosné hasící přístroje se speciálním hasivem pouze na objednávku) (více...)
  • kovové kryty a plastové kryty TIR pro přenosné hasící přístroje různých velikostí (více...)
  • hydrantové systémy D19, D25, C52 a hydrantové skříně (více...)
  • hydrantové příslušenství (požární hadice, hadicové spojky, pevné spojky, savicové šroubení, přechody, proudnice, klíče na had. spojky adt.) (více...)
  • požárně-bezpečnostní značení (značení úniků, požární značení, bezpečnostní značení, výstražné nebo informační značení a doplňkové značení) (více...)
  • hydrantové a zásahové požární hadice nebo průmyslové požární hadice pro vyšší odolnost (typu A110, B75, C52 a D25) (více...)
  • sportovní savice pro hasičský sport (savice superměkká k nabírání, savice tvrdá určená ke stroji, vše osazené sportovním šroubením)
  • nové i repasované tlakové lahve CO2 (oxid uhličitý) pro technické a potravinářské účely (více...)
  • soda bombičky CO2 použitelná pro převážnou část výrobníků sody na našem trhu (více...)
  • sypké sorbenty a sorpční materiál (sorpční rohože, sorpční hadi) (více...)
  • a mnoho dalšího
   Poptávky, objednávky nebo dotazy zasílejte na e-mail jiri.kotyza@po-bozp.com nebo volejte na telefon +420 326 375 041, +420 608 291 814.
   

  Instalace protipožárních prostupů (ucpávek)

  • Instalace protipožárních ucpávek a utěsnění prostupů procházející požárně dělícími konstrukcemi se stanovenou požární odolností dle PBŘS (Požárně-bezpečnostní řešení stavby) včetně vystavení revizní zprávy. (více...)

  Poptávky ohledně výroby protipožárních prostupů zasílejte na e-mail jiri.kotyza@po-bozp.com nebo volejte na telefon +420 326 375 041.

  Školení požární ochrany (PO) a bezpečnosti práce (BOZP)

  PO – požární ochrana

  • školení vedoucích zaměstnanců
  • školení zaměstnanců
  • preventivních požárních hlídek
  • preventistů PO

  BOZP – bezpečnost práce

  • školení vedoucích zaměstnanců
  • školení zaměstnanců
   
  Školení PO, BOZP a řidičů referentů u nás probíhá formou osobního setkání nebo prostřednictvím e-learningu (on-line kurzu).
  • školení formou osobního setkání může probíhat přímo ve Vaší společnosti tak, že náš pracovník dorazí na místo školení. Další možností je školení v areálu naší firmy avšak s omezeným počtem osob. 
  • školení v rámci e-learningu je moderní a jednoduchý způsob on-line školení. Po Vaší objednávce a uskutečněné platbě přijde každému účastníkovi školení odkaz a přihlašovací údaje ke školení. Samotné školení pak může každý účastník absolvovat na svém mobilu, tabletu nebo PC. Po úspěšném dokončení si vytiskne doklad certifikátu o absolvovaném školení.
   Objednávky ohledně školení PO, BOZP a řidičů referentů zasílejte na e-mail po-bozp@pobozp.com nebo volejte na telefon +420 326 375 041.
   

  Dokumentace požární ochrany (PO) a bezpečnosti práce (BOZP)

  PO – požární ochrana

  • zpracování veškeré dokumentace požární ochrany
  • zařazení provozu dle provozované činnosti do kategorií dle zákona o požární ochraně
  • stanovení podmínek zabezpečení požární ochrany
  • vypracování požárního řádu
  • vypracování požární poplachové směrnice
  • posouzení požárního nebezpečí objektů a technologií
  • zpracování požárního evakuačního plánu v textovém i grafickém provedení
  • dokumentace zdolávání požáru
  • dokumentace požárního cvičení

  a další…

  BOZP – bezpečnost práce

  • zpracování veškeré dokumentace v oblasti bezpečnosti práce
  • kategorizace prací
  • hodnocení a vyhledávání rizik
  • směrnice pro poskytování OOPP
  • provozní předpisy a řády BOZP
  • bezpečnostní prověrky (roční, měsíční, dle dohody)
  • příprava firem pro audity
  • traumatologický plán
  • zástup při kontrolách realizovaných státním orgánem (pouze pro smluvní firmy)

  a další…

  Objednávky ohledně vypracování nebo aktualizace dokumentace PO a BOZP zasílejte na e-mail po-bozp@pobozp.com nebo volejte na telefon +420 326 375 041.

  Preventivní prohlídky požární ochrany (PO) a bezpečnosti práce (BOZP)

  • PO – preventivní požární prohlídky pro firmy, organizace, obecní úřady, státní organizace, obytné domy, provozovny, pracoviště, atd.
  • BOZP – preventivní prohlídky z hlediska bezpečnosti práce pro firmy, organizace, obecní úřady, státní organizace, obytné domy, provozovny, pracoviště, atd.
   Objednávky ohledně preventivních prohlídek PO a BOZP zasílejte na e-mail po-bozp@pobozp.com nebo volejte na telefon +420 326 375 041.
   

  Poradenská a konzultační činnost

  • v oblasti požární ochrany (PO) a bezpečnosti práce (BOZP)

  Dotazy ohledně PO a BOZP zasílejte na e-mail po-bozp@po-bozp.com nebo volejte na telefon +420 326 375 041.