Plnění CO2

Plnění tlakových lahví CO2 (oxidu uhličitého)

Jsme provozovatelé vlastní plnící stanice pro plnění tlakových lahví plynem CO2. Plníme do lahví všech velikostí, od malých lahví o obsahu 0,45 kg jako jsou například některé druhy kyvet a bombiček až po velké lahve všech velikostí určené k přepravě plynu CO2 do 50 kg.

Plneni-CO2_2

Jaké druhy tlakových lahví CO2 plníme

Plníme tlakové lahve CO2, které jsou často využívány pro technické a potravinářské účely. Například pro sváření, akvaristiku, do výrobníků sodových vod, na tlačení piva, paintball a mnoho dalších činností.

Výhody plnění CO2 přímo na naší provozovně

  • Naše plnící stanice nám umožňuje naplnit Vaši lahev CO2 prakticky na počkání (cca lahev o obsahu 10 kg CO2 naplněna za 5 minut). Používáme moderní technické zařízení s předfiltrem a digitální váhou s automatickým vypnutím při dosažení požadované váhy plněného plynu CO2. Máte tak jistotu, že láhev bude naplněna přesně a bezpečně.
  • Plníme lahve s instalovaným lahvovým ventilem CO2 se závitem G3/4 nebo W21,8. Dále plníme kyvety (sodastream) se speciálním provedením závitu Tr 21*4 nebo s novým upínacím systémem Quick Connect CQC (lahve sodastream plníme převážně výměnným způsobem z důvodu časové efektivity).
  • Výhoda přímého plnění je, že po naplnění dostáváte vždy tu samou lahev, kterou jste k nám přivezli. Vyvarujete se tak náhodné výměně mladší lahve, kterou přivezete, za mnohem starší, jako se tomu stává u jiných provozoven.
  • Mezi naše služby také patří i prodej nových tlakových lahví CO2 všech velikostí, viz. naše nabídka tlakových lahví CO2.  

Podmínky plnění tlakových lahví CO2

  • Láhev musí mít platnou periodickou tlakovou zkoušku, datum poslední provedené zkoušky je vyražen na hrdle láhve. Periodická tlaková zkouška u tlakových lahví CO2 se provádí po 10 letech dle norem ČSN EN 1803, ČSN EN 1968 a ČSN 07 8305.
  • Láhev nesmí vykazovat známky mechanického poškození, tzn. nesmí být poškozena promáčknutím ani nesmí být opravována svařením, atd.
Pokud nejsou splněny některé z těchto podmínek, není možné lahev naplnit.

UPOZORNĚNÍ: V normě ČSN 07 8305, která upravuje periodické tlakové zkoušky láhví CO2 v odst. 361 se uvádí, "Láhve se zkušebním přetlakem 19,0 Mpa (= 190kp/cm2) a vyšším, používané 40 let, jakož i láhve s neznámým letopočtem výroby se převádějí podle jejich stavu na láhve s nižším přetlakem, nebo se vyřazují podle tabulky 12. (Z tabulky: při ztrátě z původní hmotnosti – TARA, < 20 % se láhev vyřazuje)". 

Tlakové láhve, které neztratí 20% původní váhy (TARY) se nemusí vyřazovat, ale jen prodloužit tlakovou zkoušku o 5 nebo 10 let dle data výroby láhve. Nevztahuje se tedy na tyto láhve stejná norma jako na hasící přístroje sněhové, u kterých dle normy končí po 40-ti letech životnost.

Intervaly periodických tlakových zkoušek tlakových láhví dle druhu plynu, pro který je láhev určena, jsou stanoveny v normách ČSN EN 1803 a ČSN EN 1968 v tabulce B.1. Zde je uvedeno, že periodické tlakové zkoušky na tlakových láhvích CO2 se provádí v intervalu po 10 letech.

Základní ceník plnění CO2 (platný od 10.4.2024)

CO2 Plnění_10.4.2024

Pro velkoodběratele možnost velkoobchodních cen

Disponujete velkým počtem tlakových lahví CO2, které pravidelně plníte? Poskytneme Vám velkoobchodní ceník, který bude sestaven dle Vámi zaváženého počtu lahví, velikosti lahví a četnosti plnění. (Minimální četnost plnění – 1x za měsíc)

Poptávky, objednávky nebo dotazy zasílejte na e-mail jiri.kotyza@po-bozp.com nebo volejte na telefon 606 712 219.