Třídy požárů

Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb č.23/2008 Sb. určuje minimální výkon hasicích přístrojů nutných k ochraně objektů před požárem. V případě, že si pořídíte výkonnější hasicí přístroj nebo větší množství hasiva než nařizuje zákon, získáte vyšší bezpečnost. Při výběru hasicích přístrojů je také nutné přihlížet k tzn. třídám požárů.

Třída požáru A – požáry pevných hořlavých látek

Třída požáru A

Požáry pevných látek organického původu, jejichž hoření je doprovázeno žhnutím, jako např. dřevo, papír, sláma, uhlí, guma, textil, plasty a podobně. Pro tuto třídu požáru se používají vodní, pěnové nebo práškové hasicí přístroje. Vodní je nejčastějším typem, jelikož zvládne většinu požárů zahrnujících pevné látky.

Třída požáru B – požáry hořlavých kapalin

Třída požáru B

Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného stavu, jako např. čisticí prostředky, rozpouštědla, paliva (benzín, nafta), inkousty, lepidla, barvy, laky, alkohol, dehet, tuky, vosky, parafín a podobně. Pro tuto třídu požáru se používají pěnové, sněhové a práškové hasicí přístroje nebo hasicí přístroje s čistým hasivem.

Třída požáru C – požáry plynných látek hořících plamenem

Třída požáru C

Požáry plynných látek hořících plamenem, jako např. propan-butan, zemní plyn, svítiplyn, acetylen, metan, vodík, LPG nebo jiné druhy plynů tvořící hořlavou nebo výbušnou atmosféru. Pro tuto třídu požáru se používají sněhové nebo práškové hasicí přístroje. Lze také použít i hasicí přístroje s čistým hasivem.

Třída požáru D – požáry lehkých alkalických kovů (např. hořčíku a jeho slitiny s hliníkem)

Třída požáru D

Požáry lehkých alkalických kovů, jako např. sodík, draslík, hořčík, hliník, lithium a titan. Pro tuto třídu požáru se používají pouze speciální práškové hasicí přístroje nebo písek, který s materiálem nereagujeS ostatními hasivy by mohly kovy nebezpečně reagovat. Běžné práškové hasicí přístroje ABC nebudou dostatečně účinné.

Třída požárů F – požáry jedlých rostlinných a živočišných olejů a tuků v kuchyňských zařízeních

Třída požáru F

Požáry jedlých rostlinných a živočišných olejů a tuků v kuchyňských zařízeních, jako např. rostlinné, slunečnicové, olivové, kukuřičné oleje, sádlo a máslo. Pro tuto třídu požáru jsou nejvhodnější speciální pěnové hasicí přístroje na požáry třídy F se speciálními aditivy, jejichž chemická reakce s olejem vytváří ochranný film. Vzniklá vrstva brání přístupu vzdušného kyslíku a uhasí oheň velmi rychle (1-2 sec). Tato vrstva je kompaktní a nevzniká nebezpečí opětovného vzplanutí.