Hasicí přístroje

Hasicí přístroje patří mezi tlaková zařízení obsahující hasební látky, které jsou určeny k hašení malých a začínajících požárů. Tyto zařízení se podle § 2 odst. (3) písm. a) vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci řadí mezi vyhrazené druhy věcných prostředků požární ochrany (PO) pro omezení šíření požáru. Slouží tedy především k operativnímu zdolávání požárů v počáteční fázi rozvoje.

Při výběru hasicích přístrojů je také nutné přihlížet k Třídám požárů. Zjistěte více jak správně vybrat hasicí přístroj.

Hasicí přístroje se instalují tak, aby byly snadno viditelné, volně přístupné a umísťují se v prostorách, kde je největší riziko vzniku požáru.

Přenosné hasicí přístroje umístěné na svislé stavební konstrukci musí mít rukojeť max. 150 cm nad zemí. Pokud jsou hasicí přístroje umístěny na vodorovné stavební konstrukci, musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu.

Námi distribuované hasicí přístroje značky MOBIAK jsou vyráběny v rámci EU a vyznačují se vysokou kvalitou zpracování. Všechny námi nabízené hasicí přístroje jsou certifikovány dle evropské normy EN3.